Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 428
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CASTISPIR 10MG TBL FLM 100
0140105 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10MG TBL FLM 140
0140106 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10MG TBL FLM 200
0140107 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 7 I
0144686 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 10 I
0144687 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 14 I
0144688 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 15 I
0144689 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 20 I
0144690 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 28 I
0144691 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 30 I
0144692 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 49 I
0144693 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 50 I
0144694 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 56 I
0144695 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 60 I
0144696 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 84 I
0144697 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 90 I
0144698 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 98 I
0144699 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 100 I
0144700 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 140 I
0144701 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 200 I
0144702 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09