Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 470
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CASTISPIR 5MG TBL MND 49 II
0232194 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 50 II
0232195 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 56 II
0232196 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 60 II
0232197 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 84 II
0232198 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 50 I
0144711 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 56 I
0144712 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 60 I
0144713 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 84 I
0144714 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 90 I
0144715 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 98 I
0144716 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 100 I
0144717 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 140 I
0144718 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 200 I
0144719 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10MG TBL FLM 7
0140092 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10MG TBL FLM 10
0140093 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10MG TBL FLM 14
0140094 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10MG TBL FLM 20
0140095 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10MG TBL FLM 21
0140096 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 10MG TBL FLM 28
0140097 14/ 045/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09