Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 470
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 100
0173928 14/ 879/16-C     R03DC03 B
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 90
0173927 14/ 879/16-C     R03DC03 B
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 56
0173926 14/ 879/16-C     R03DC03 B
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 50
0173925 14/ 879/16-C     R03DC03 B
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 30
0173924 14/ 879/16-C     R03DC03 B
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 28
0173923 14/ 879/16-C     R03DC03 B
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 20
0173922 14/ 879/16-C     R03DC03 B
MONTELUKAST FARMAX 5MG TBL MND 100
0220153 14/ 908/16-C     R03DC03 B
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 7
0173920 14/ 879/16-C     R03DC03 B
MONTELUKAST FARMAX 10MG TBL FLM 14
0173921 14/ 879/16-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 20
0214236 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 28
0214237 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 30
0214238 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 40
0214239 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 49
0214240 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 50
0214241 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 56
0214242 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 60
0214243 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 70
0214244 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 80
0214245 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09