Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 439
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CASTISPIR 4MG TBL MND 7 II
0232179 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 10 II
0232180 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 14 II
0232181 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 15 II
0232182 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 20 II
0232183 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 28 II
0232184 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 30 II
0232185 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 49 II
0232186 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 7 II
0232187 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 10 II
0232188 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 14 II
0232189 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 15 II
0232190 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 20 II
0232191 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 28 II
0232192 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 30 II
0232193 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 49 II
0232194 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 50 II
0232195 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 56 II
0232196 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 60 II
0232197 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 84 II
0232198 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09