Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 446
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MONKASTA 5MG TBL MND 200
0165626 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 140
0165625 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 100
0165624 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 98
0165623 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 90
0165622 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 84
0165621 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 50
0165619 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 56
0165620 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 49
0165618 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 30
0165617 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 28
0165616 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 20
0165615 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 14
0165614 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 10
0165613 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 7
0165612 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 7
0165597 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 10
0165598 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 14
0165599 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 20
0165600 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 28
0165601 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05