Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 52
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 100
0232846 14/ 468/95-B/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 50
0232845 14/ 468/95-B/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 20
0232844 14/ 468/95-B/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 125 MG 125MG CPS PRO 20
0232843 14/ 468/95-A/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 125 MG 125MG CPS PRO 100
0232842 14/ 468/95-A/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 125 MG 125MG CPS PRO 50
0232841 14/ 468/95-A/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 100
0076651 14/ 468/95-B/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 50
0076650 14/ 468/95-B/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 20
0076649 14/ 468/95-B/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 125 MG 125MG CPS PRO 100
0092645 14/ 468/95-A/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 125 MG 125MG CPS PRO 20
0092643 14/ 468/95-A/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 125 MG 125MG CPS PRO 50
0092644 14/ 468/95-A/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 100
0185729 14/ 468/95-B/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 50
0185728 14/ 468/95-B/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 20
0185727 14/ 468/95-B/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 125 MG 125MG CPS PRO 20
0185726 14/ 468/95-A/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 125 MG 125MG CPS PRO 100
0185725 14/ 468/95-A/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 125 MG 125MG CPS PRO 50
0185724 14/ 468/95-A/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 100
0203185 14/ 468/95-B/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 50
0203184 14/ 468/95-B/C     R03DA04 B

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09