Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALVESCO 160 INHALER 160MCG/DÁV INH SOL PSS 120DÁV
0214422 14/ 003/05-C     R03BA08 B
ALVESCO 160 INHALER 160MCG/DÁV INH SOL PSS 10X60DÁV H
0224691 14/ 003/05-C alvesco160.pdf alvesco160.pdf R03BA08 R
ALVESCO 160 INHALER 160MCG/DÁV INH SOL PSS 10X30DÁV H
0224690 14/ 003/05-C alvesco160.pdf alvesco160.pdf R03BA08 R
ALVESCO 160 INHALER 160MCG/DÁV INH SOL PSS 30DÁV
0224689 14/ 003/05-C alvesco160.pdf alvesco160.pdf R03BA08 R
ALVESCO 160 INHALER 160MCG/DÁV INH SOL PSS 120DÁV
0224688 14/ 003/05-C alvesco160.pdf alvesco160.pdf R03BA08 R
ALVESCO 160 INHALER 160MCG/DÁV INH SOL PSS 60DÁV
0214421 14/ 003/05-C     R03BA08 B
ALVESCO 160 INHALER 160MCG/DÁV INH SOL PSS 10X120DÁV H
0224692 14/ 003/05-C alvesco160.pdf alvesco160.pdf R03BA08 R
ALVESCO 160 INHALER 160MCG/DÁV INH SOL PSS 60DÁV
0224687 14/ 003/05-C alvesco160.pdf alvesco160.pdf R03BA08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09