Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 33
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BUDIAIR 200MCG/DÁV INH SOL PSS 200DÁV
0185108 14/ 296/05-C budiair.pdf budiair.pdf R03BA02 R
GIONA EASYHALER 100 100MCG INH PLV 3X200DÁV
0192075 14/ 169/02-C gionaeasyh.pdf gionaeasyh.pdf R03BA02 R
GIONA EASYHALER 100 100MCG INH PLV 1X200DÁV
0031572 14/ 169/02-C gionaeasyh.pdf gionaeasyh.pdf R03BA02 R
GIONA EASYHALER 100 100MCG INH PLV 2X200DÁV
0031574 14/ 169/02-C gionaeasyh.pdf gionaeasyh.pdf R03BA02 R
GIONA EASYHALER 100 100MCG INH PLV 1X200DÁV+POUZDRO
0031573 14/ 169/02-C gionaeasyh.pdf gionaeasyh.pdf R03BA02 R
GIONA EASYHALER 200 200MCG INH PLV 1X120DÁV
0192077 14/ 170/02-C gionaeasyh.pdf gionaeasyh.pdf R03BA02 R
GIONA EASYHALER 200 200MCG INH PLV 1X200DÁV
0031733 14/ 170/02-C gionaeasyh.pdf gionaeasyh.pdf R03BA02 R
GIONA EASYHALER 200 200MCG INH PLV 3X200DÁV
0192076 14/ 170/02-C gionaeasyh.pdf gionaeasyh.pdf R03BA02 R
GIONA EASYHALER 200 200MCG INH PLV 2X200DÁV
0031571 14/ 170/02-C gionaeasyh.pdf gionaeasyh.pdf R03BA02 R
GIONA EASYHALER 200 200MCG INH PLV 1X200DÁV+POUZDRO
0031570 14/ 170/02-C gionaeasyh.pdf gionaeasyh.pdf R03BA02 R
GIONA EASYHALER 400 400MCG INH PLV 2X100DÁV
0031577 14/ 171/02-C gionaeasyh.pdf gionaeasyh.pdf R03BA02 R
GIONA EASYHALER 400 400MCG INH PLV 1X100DÁV+POUZDRO
0031576 14/ 171/02-C gionaeasyh.pdf gionaeasyh.pdf R03BA02 R
GIONA EASYHALER 400 400MCG INH PLV 1X100DÁV
0031575 14/ 171/02-C gionaeasyh.pdf gionaeasyh.pdf R03BA02 R
MIFLONID 200 200MCG INH PLV CPS DUR 120
0016302 14/ 232/00-C     R03BA02 B
MIFLONID 200 200MCG INH PLV CPS DUR 60
0016303 14/ 232/00-C     R03BA02 B
MIFLONID 200 200MCG INH PLV CPS DUR 120
0016304 14/ 232/00-C     R03BA02 B
MIFLONID 200 200MCG INH PLV CPS DUR 60
0016301 14/ 232/00-C     R03BA02 B
MIFLONID 400 400MCG INH PLV CPS DUR 120
0016305 14/ 233/00-C     R03BA02 B
MIFLONID 400 400MCG INH PLV CPS DUR 60
0016307 14/ 233/00-C     R03BA02 B
MIFLONID 400 400MCG INH PLV CPS DUR 120
0016308 14/ 233/00-C     R03BA02 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09