Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 61
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AIRBUFO FORSPIRO 160MCG/4,5MCG INH PLV DOS 6X60DÁV
0221905 14/ 152/17-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 160MCG/4,5MCG INH PLV DOS 4X60DÁV
0221904 14/ 152/17-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 160MCG/4,5MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0221903 14/ 152/17-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 160MCG/4,5MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0221902 14/ 152/17-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 160MCG/4,5MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0221901 14/ 152/17-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
BIRESP SPIROMAX 160MCG/4,5MCG INH PLV 3X120DÁV
0185497 EU/1/14/921/003 birespspir.pdf birespspir.pdf R03AK07 R
BIRESP SPIROMAX 320MCG/9MCG INH PLV 3X60DÁV
0185500 EU/1/14/921/006 birespspir.pdf birespspir.pdf R03AK07 R
BIRESP SPIROMAX 320MCG/9MCG INH PLV 2X60DÁV
0185499 EU/1/14/921/005 birespspir.pdf birespspir.pdf R03AK07 R
BIRESP SPIROMAX 320MCG/9MCG INH PLV 1X60DÁV
0185498 EU/1/14/921/004 birespspir.pdf birespspir.pdf R03AK07 R
BIRESP SPIROMAX 160MCG/4,5MCG INH PLV 2X120DÁV
0185496 EU/1/14/921/002 birespspir.pdf birespspir.pdf R03AK07 R
BIRESP SPIROMAX 160MCG/4,5MCG INH PLV 1X120DÁV
0185495 EU/1/14/921/001 birespspir.pdf birespspir.pdf R03AK07 R
BUFOMIX EASYHALER 320 MIKROGRAMŮ/9 MIKROGRAMŮ 320MCG/9MCG INH PLV 180DÁV(3X60DÁV)
0186645 14/ 204/14-C bufomixeas.pdf bufomixeas.pdf R03AK07 R
BUFOMIX EASYHALER 320 MIKROGRAMŮ/9 MIKROGRAMŮ 320MCG/9MCG INH PLV 1X60DÁV+POUZDRO
0186644 14/ 204/14-C bufomixeas.pdf bufomixeas.pdf R03AK07 R
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ 160MCG/4,5MCG INH PLV 180DÁV(3X60DÁV)
0186642 14/ 203/14-C bufomixeas.pdf bufomixeas.pdf R03AK07 R
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ 160MCG/4,5MCG INH PLV 1X120DÁV+POUZDRO
0186641 14/ 203/14-C bufomixeas.pdf bufomixeas.pdf R03AK07 R
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ 160MCG/4,5MCG INH PLV 1X60DÁV+POUZDRO
0186640 14/ 203/14-C bufomixeas.pdf bufomixeas.pdf R03AK07 R
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ 160MCG/4,5MCG INH PLV 1X120DÁV
0197361 14/ 203/14-C bufomixeas.pdf bufomixeas.pdf R03AK07 R
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ 160MCG/4,5MCG INH PLV 1X60DÁV
0197360 14/ 203/14-C bufomixeas.pdf bufomixeas.pdf R03AK07 R
BUFOMIX EASYHALER 320 MIKROGRAMŮ/9 MIKROGRAMŮ 320MCG/9MCG INH PLV 1X60DÁV
0197359 14/ 204/14-C bufomixeas.pdf bufomixeas.pdf R03AK07 R
BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMŮ/4,5 MIKROGRAMŮ 80MCG/4,5MCG INH PLV 3X120DÁV I
0115882 14/ 166/16-C bufomixeas.pdf bufomixeas.pdf R03AK07 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09