Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BILTRICIDE 600MG TBL FLM 6
0207633   biltricide.pdf P02BA01 F
CESOL 150 MG 150MG TBL FLM 6
0185381   cesol.pdf P02BA01 F
ENTIZOL 250MG TBL NOB 20
0002427 25/ 128/72-C entizol.pdf entizol.pdf P01AB01 R
EURARTESIM 320MG/40MG TBL FLM 3
0168723 EU/1/11/716/001 eurartesim.pdf eurartesim.pdf P01BF05 R
EURARTESIM 320MG/40MG TBL FLM 6
0168724 EU/1/11/716/002 eurartesim.pdf eurartesim.pdf P01BF05 R
EURARTESIM 160MG/20MG TBL FLM 3
0168727 EU/1/11/716/005 eurartesim.pdf eurartesim.pdf P01BF05 R
EURARTESIM 320MG/40MG TBL FLM 12
0168726 EU/1/11/716/004 eurartesim.pdf eurartesim.pdf P01BF05 R
EURARTESIM 320MG/40MG TBL FLM 9
0168725 EU/1/11/716/003 eurartesim.pdf eurartesim.pdf P01BF05 R
GLUCANTIME 1,5G/5ML INJ SOL 5X5ML
0185384   glucantime.pdf P01CB01 F
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 2X30G
0122058 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 10X30G
0122059 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 30G
0085346 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 5X60G
0085353 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 60G
0085351 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 2X60G
0085352 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
INFECTOSCAB 5% KRÉM 50MG/G CRM 5X30G
0085347 25/ 168/06-C infectosca.pdf infectosca.pdf P03AC04 R
MALARONE 250MG/100MG TBL FLM 12
0030690 25/ 547/05-C     P01BB51 B
MALARONE 250MG/100MG TBL FLM 12
0231965 25/ 547/05-C malarone.pdf malarone.pdf P01BB51 R
MALARONE PAEDIATRIC 62.5 MG/25 MG POTAHOVANÉ TABLETY 62,5MG/25MG TBL FLM 12
0231740 malarone.pdf malarone.pdf P01BB51 F
PENTACARINAT 300MG/10ML INJ/INF PLV SOL 5X10ML
0207635   pentacarin.pdf P01CX01 F

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. říjen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. září 2019 v 16:41