Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADEPEND 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 100
0230122 19/ 533/10-C adepend.pdf adepend.pdf N07BB04 R
ADEPEND 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 14
0160296 19/ 533/10-C adepend.pdf adepend.pdf N07BB04 R
ADEPEND 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 7
0160295 19/ 533/10-C adepend.pdf adepend.pdf N07BB04 R
ADEPEND 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 28
0160297 19/ 533/10-C adepend.pdf adepend.pdf N07BB04 R
ADEPEND 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 30
0230121 19/ 533/10-C adepend.pdf adepend.pdf N07BB04 R
ADEPEND 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 10
0230120 19/ 533/10-C adepend.pdf adepend.pdf N07BB04 R
NALTREXONE AOP 50 MG 50MG TBL FLM 28
0087544 19/ 562/05-C naltrexone.pdf naltrexone.pdf N07BB04 R
NALTREXONE AOP 50 MG 50MG TBL FLM 14
0087543 19/ 562/05-C naltrexone.pdf naltrexone.pdf N07BB04 R
NALTREXONE AOP 50 MG 50MG TBL FLM 7
0087542 19/ 562/05-C naltrexone.pdf naltrexone.pdf N07BB04 R
NALTREXONE AOP 50 MG 50MG TBL FLM 56
0150953 19/ 562/05-C naltrexone.pdf naltrexone.pdf N07BB04 R
NALTREXONE AOP 50 MG 50MG TBL FLM 30
0230329 19/ 562/05-C naltrexone.pdf naltrexone.pdf N07BB04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. říjen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. září 2019 v 16:41