Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 156
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 7X1 II
0235993 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 7 I
0235994 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 10 I
0235995 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 28 I
0235996 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 30 I
0235997 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 56 I
0235998 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 84 I
0235999 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 98 I
0236000 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 100 I
0236001 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 7 II
0236002 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 10 II
0236003 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 28 II
0236004 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 30 II
0236005 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 56 II
0236006 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 84 II
0236007 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 98 II
0236008 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 100 II
0236009 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 500 I
0236010 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 90 II
0236011 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 28 KAL I
0236012 06/ 804/11-C galantamin.pdf galantamin.pdf N06DA04 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10