Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 156
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 30X1 I
0185833 06/ 804/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 30X1 II
0185834 06/ 804/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 24MG CPS PRO 30X1 I
0185835 06/ 805/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 24MG CPS PRO 30X1 II
0185836 06/ 805/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 8MG CPS PRO 30X1 II
0185837 06/ 803/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 8MG CPS PRO 30X1 I
0185838 06/ 803/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 8MG CPS PRO 10 II
0191793 06/ 803/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 8MG CPS PRO 28 II
0191794 06/ 803/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 8MG CPS PRO 30 II
0191795 06/ 803/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 8MG CPS PRO 56 II
0191796 06/ 803/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 8MG CPS PRO 84 II
0191797 06/ 803/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 8MG CPS PRO 98 II
0191798 06/ 803/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 8MG CPS PRO 100 II
0191799 06/ 803/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 8MG CPS PRO 500 I
0191800 06/ 803/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 8MG CPS PRO 90 II
0191801 06/ 803/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 7 I
0191802 06/ 804/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 10 I
0191803 06/ 804/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 28 I
0191804 06/ 804/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 30 I
0191805 06/ 804/11-C     N06DA04 B
GALANTAMIN MYLAN 16MG CPS PRO 56 I
0191806 06/ 804/11-C     N06DA04 B

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09