Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 406
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 14
0154563 06/ 068/09-C adonep.pdf adonep.pdf N06DA02 R
ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 28
0154564 06/ 068/09-C adonep.pdf adonep.pdf N06DA02 R
ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 42
0154565 06/ 068/09-C adonep.pdf adonep.pdf N06DA02 R
ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 56
0154566 06/ 068/09-C adonep.pdf adonep.pdf N06DA02 R
ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 84
0154567 06/ 068/09-C adonep.pdf adonep.pdf N06DA02 R
ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 112
0154569 06/ 068/09-C adonep.pdf adonep.pdf N06DA02 R
ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 98
0154568 06/ 068/09-C adonep.pdf adonep.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 7
0154009 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 5MG TBL FLM 84
0154030 06/ 081/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 30
0154011 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 50
0154012 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 56
0154013 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 60
0154014 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 84
0154015 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 98
0154016 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 120
0154017 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 50X1 H
0154018 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 10MG TBL FLM 100
0154019 06/ 082/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 5MG TBL FLM 98
0154020 06/ 081/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R
ALZIL 5MG TBL FLM 120
0154021 06/ 081/08-C alzil.pdf alzil.pdf N06DA02 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09