Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 538
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANXILA 5 MG 5MG TBL FLM 14
0158769 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 20 MG 20MG TBL FLM 250
0158801 30/ 932/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5 MG 5MG TBL FLM 30
0158771 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5 MG 5MG TBL FLM 50
0158772 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5 MG 5MG TBL FLM 56
0158773 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5 MG 5MG TBL FLM 60
0158774 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5 MG 5MG TBL FLM 90
0158775 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5 MG 5MG TBL FLM 98
0158776 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5 MG 5MG TBL FLM 100
0158777 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5 MG 5MG TBL FLM 200
0158778 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5 MG 5MG TBL FLM 250
0158779 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10 MG 10MG TBL FLM 14
0158780 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10 MG 10MG TBL FLM 28
0158781 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10 MG 10MG TBL FLM 30
0158782 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10 MG 10MG TBL FLM 50
0158783 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10 MG 10MG TBL FLM 56
0158784 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10 MG 10MG TBL FLM 60
0158785 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10 MG 10MG TBL FLM 90
0158786 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10 MG 10MG TBL FLM 98
0158787 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10 MG 10MG TBL FLM 100
0158788 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. červen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09