Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 554
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANXILA 20MG TBL FLM 14
0158791 30/ 932/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 10MG TBL FLM 250
0158790 30/ 931/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 20MG TBL FLM 30
0158793 30/ 932/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 20MG TBL FLM 50
0158794 30/ 932/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 20MG TBL FLM 56
0158795 30/ 932/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 20MG TBL FLM 60
0158796 30/ 932/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 20MG TBL FLM 90
0158797 30/ 932/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 20MG TBL FLM 98
0158798 30/ 932/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 20MG TBL FLM 100
0158799 30/ 932/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 20MG TBL FLM 200
0158800 30/ 932/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 20MG TBL FLM 250
0158801 30/ 932/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5MG TBL FLM 14
0158769 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5MG TBL FLM 28
0158770 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5MG TBL FLM 30
0158771 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5MG TBL FLM 50
0158772 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5MG TBL FLM 56
0158773 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5MG TBL FLM 60
0158774 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5MG TBL FLM 90
0158775 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5MG TBL FLM 98
0158776 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R
ANXILA 5MG TBL FLM 100
0158777 30/ 930/10-C anxila.pdf anxila.pdf N06AB10 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. říjen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. září 2019 v 16:41