Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 22
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DEXDOR 100MCG/ML INF CNC SOL 4X10ML II
0168655 EU/1/11/718/006 dexdor.pdf dexdor.pdf N05CM18 R
DEXDOR 100MCG/ML INF CNC SOL 5X2ML II
0194767 EU/1/11/718/007 dexdor.pdf dexdor.pdf N05CM18 R
DEXDOR 100MCG/ML INF CNC SOL 5X2ML
0168650 EU/1/11/718/001 dexdor.pdf dexdor.pdf N05CM18 R
DEXDOR 100MCG/ML INF CNC SOL 25X2ML
0168651 EU/1/11/718/002 dexdor.pdf dexdor.pdf N05CM18 R
DEXDOR 100MCG/ML INF CNC SOL 4X4ML II
0168653 EU/1/11/718/004 dexdor.pdf dexdor.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA 100MCG/ML INF CNC SOL 5X4ML
0136758 57/ 604/16-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA 100MCG/ML INF CNC SOL 5X2ML
0136754 57/ 604/16-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA 100MCG/ML INF CNC SOL 25X2ML
0136755 57/ 604/16-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA 100MCG/ML INF CNC SOL 5X2ML
0136756 57/ 604/16-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA 100MCG/ML INF CNC SOL 4X4ML
0136757 57/ 604/16-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA 100MCG/ML INF CNC SOL 4X10ML
0136759 57/ 604/16-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA 100MCG/ML INF CNC SOL 5X10ML
0136760 57/ 604/16-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE KALCEKS 100MCG/ML INF CNC SOL 5X2ML
0228812 57/ 163/18-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE KALCEKS 100MCG/ML INF CNC SOL 25X2ML
0228813 57/ 163/18-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE TEVA 100MCG/ML INF CNC SOL 5X2ML
0132387 57/ 781/15-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE TEVA 100MCG/ML INF CNC SOL 4X10ML
0243118 57/ 781/15-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE TEVA 100MCG/ML INF CNC SOL 1X2ML
0132386 57/ 781/15-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE TEVA 100MCG/ML INF CNC SOL 25X2ML
0132388 57/ 781/15-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE TEVA 100MCG/ML INF CNC SOL 4X4ML
0243119 57/ 781/15-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R
DEXMEDETOMIDINE TEVA PHARMA 100MCG/ML INF CNC SOL 5X2ML
0132390 57/ 782/15-C dexmedetom.pdf dexmedetom.pdf N05CM18 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. červen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09