Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 195
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADORMA 10MG TBL FLM 10
0170128 57/ 090/12-C adorma.pdf adorma.pdf N05CF02 R
ADORMA 10MG TBL FLM 20
0170129 57/ 090/12-C adorma.pdf adorma.pdf N05CF02 R
ADORMA 10MG TBL FLM 100
0199768 57/ 090/12-C adorma.pdf adorma.pdf N05CF02 R
APO-ZOLPIDEM 10MG TBL FLM 7
0142653 57/ 124/09-C apozolpide.pdf apozolpide.pdf N05CF02 R
APO-ZOLPIDEM 10MG TBL FLM 28
0142656 57/ 124/09-C apozolpide.pdf apozolpide.pdf N05CF02 R
APO-ZOLPIDEM 10MG TBL FLM 50
0151665 57/ 124/09-C apozolpide.pdf apozolpide.pdf N05CF02 R
APO-ZOLPIDEM 10MG TBL FLM 30
1142653 57/ 124/09-C apozolpide.pdf apozolpide.pdf N05CF02 R
APO-ZOLPIDEM 10MG TBL FLM 30
0142657 57/ 124/09-C apozolpide.pdf apozolpide.pdf N05CF02 R
APO-ZOLPIDEM 10MG TBL FLM 10
0142654 57/ 124/09-C apozolpide.pdf apozolpide.pdf N05CF02 R
APO-ZOLPIDEM 10MG TBL FLM 20
0142655 57/ 124/09-C apozolpide.pdf apozolpide.pdf N05CF02 R
APO-ZOLPIDEM 10MG TBL FLM 100
0146877 57/ 124/09-C apozolpide.pdf apozolpide.pdf N05CF02 R
EDLUAR 5MG SLG TBL NOB 60
0200737 57/ 050/13-C edluar.pdf edluar.pdf N05CF02 R
EDLUAR 10MG SLG TBL NOB 60
0200738 57/ 051/13-C edluar.pdf edluar.pdf N05CF02 R
EDLUAR 10MG SLG TBL NOB 20
0174648 57/ 051/13-C edluar.pdf edluar.pdf N05CF02 R
EDLUAR 10MG SLG TBL NOB 28
0174649 57/ 051/13-C edluar.pdf edluar.pdf N05CF02 R
EDLUAR 10MG SLG TBL NOB 100
0174651 57/ 051/13-C edluar.pdf edluar.pdf N05CF02 R
EDLUAR 10MG SLG TBL NOB 30
0174650 57/ 051/13-C edluar.pdf edluar.pdf N05CF02 R
EDLUAR 10MG SLG TBL NOB 14
0174647 57/ 051/13-C edluar.pdf edluar.pdf N05CF02 R
EDLUAR 10MG SLG TBL NOB 10
0174646 57/ 051/13-C edluar.pdf edluar.pdf N05CF02 R
EDLUAR 5MG SLG TBL NOB 150
0174645 57/ 050/13-C edluar.pdf edluar.pdf N05CF02 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09