Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 686
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN APOTEX 5MG TBL FLM 56
0167691 EU/1/10/635/003 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG TBL FLM 28
0167690 EU/1/10/635/002 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 2,5MG TBL FLM 28
0167689 EU/1/10/635/001 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG TBL FLM 98
0168815 EU/1/10/635/016 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG POR TBL DIS 98
0168814 EU/1/10/635/018 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG POR TBL DIS 98
0168813 EU/1/10/635/017 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG TBL FLM 98
0168812 EU/1/10/635/015 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 20MG POR TBL DIS 56
0167702 EU/1/10/635/014 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 20MG POR TBL DIS 28
0167701 EU/1/10/635/013 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 15MG POR TBL DIS 28
0167700 EU/1/10/635/012 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG POR TBL DIS 56
0167699 EU/1/10/635/011 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG POR TBL DIS 28
0167698 EU/1/10/635/010 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG POR TBL DIS 56
0167697 EU/1/10/635/009 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG TBL FLM 28
0167694 EU/1/10/635/006 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 500
0500751 EU/1/08/475/006 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 28
0500752 EU/1/08/475/007 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 35
0500753 EU/1/08/475/008 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 56
0500754 EU/1/08/475/009 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 70
0500755 EU/1/08/475/010 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 250
0500756 EU/1/08/475/011 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09