Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 680
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN ACTAVIS 5MG POR TBL DIS 70 II
0119750 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5MG POR TBL DIS 35 II
0119749 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5MG POR TBL DIS 70 I
0119748 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5MG POR TBL DIS 35 I
0119747 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 70 II
0142390 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 35 II
0142389 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 70 I
0142388 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 35 I
0142387 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 100
0124028 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 30
0124027 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 100 II
0124026 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 56 II
0124025 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5MG POR TBL DIS 96 II
0169037 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 96 II
0169038 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5MG POR TBL DIS 7 II
0124007 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5MG POR TBL DIS 14 II
0124008 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5MG POR TBL DIS 28 II
0124009 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5MG POR TBL DIS 30 II
0124010 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5MG POR TBL DIS 56 II
0124011 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5MG POR TBL DIS 100 II
0124012 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09