Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 664
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZYPREXA VELOTAB 10MG POR TBL DIS 70
0029775 EU/1/99/125/014 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 5MG POR TBL DIS 70
0029774 EU/1/99/125/013 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 20MG POR TBL DIS 35
0029773 EU/1/99/125/012 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 15MG POR TBL DIS 98
0193635 EU/1/99/125/019 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 10 20 29 30 31 32 33 34

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. listopad 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 6. listopad 2019 v 00:08