Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 682
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 98
0234602 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 100
0234603 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 250
0234604 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 500
0234605 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 7
0234606 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 10
0234607 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 14
0234608 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 28
0234609 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 30
0234610 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 35
0234611 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 28
0500746 EU/1/08/475/001 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 35
0500747 EU/1/08/475/002 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 56
0500748 EU/1/08/475/003 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 70
0500749 EU/1/08/475/004 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 250
0500750 EU/1/08/475/005 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 500
0500751 EU/1/08/475/006 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 28
0500752 EU/1/08/475/007 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 35
0500753 EU/1/08/475/008 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 56
0500754 EU/1/08/475/009 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 70
0500755 EU/1/08/475/010 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10