Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 680
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 56
0500748 EU/1/08/475/003 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 70
0500749 EU/1/08/475/004 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 250
0500750 EU/1/08/475/005 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 500
0500751 EU/1/08/475/006 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 28
0500752 EU/1/08/475/007 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 60
0234581 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 70
0234582 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 98
0234583 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 100
0234584 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 7X1
0234585 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 10X1
0234586 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 14X1
0234587 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 28X1
0234588 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 30X1
0234589 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 35X1
0234590 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 56X1
0234591 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 60X1
0234592 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 70X1
0234593 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 98X1
0234594 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 100X1
0234595 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09