Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 680
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN APOTEX 5MG POR TBL DIS 98
0168813 EU/1/10/635/017 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG TBL FLM 98
0168812 EU/1/10/635/015 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 20MG POR TBL DIS 56
0167702 EU/1/10/635/014 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 20MG POR TBL DIS 28
0167701 EU/1/10/635/013 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 15MG POR TBL DIS 28
0167700 EU/1/10/635/012 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG POR TBL DIS 56
0167699 EU/1/10/635/011 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG POR TBL DIS 28
0167698 EU/1/10/635/010 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG POR TBL DIS 56
0167697 EU/1/10/635/009 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG POR TBL DIS 28
0167696 EU/1/10/635/008 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 2,5MG TBL FLM 28
0167689 EU/1/10/635/001 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 28
0500758 EU/1/08/475/013 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 35
0500759 EU/1/08/475/014 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 56
0500760 EU/1/08/475/015 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 70
0500761 EU/1/08/475/016 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 100
0500762 EU/1/08/475/017 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 7
0500763 EU/1/08/475/018 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 28
0500764 EU/1/08/475/019 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 35
0500765 EU/1/08/475/020 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 56
0500766 EU/1/08/475/021 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 70
0500767 EU/1/08/475/022 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09