Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 682
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN APOTEX 10MG POR TBL DIS 28
0167698 EU/1/10/635/010 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG POR TBL DIS 56
0167697 EU/1/10/635/009 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG POR TBL DIS 28
0167696 EU/1/10/635/008 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG TBL FLM 56
0167695 EU/1/10/635/007 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG TBL FLM 28
0167694 EU/1/10/635/006 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 7,5MG TBL FLM 56
0167693 EU/1/10/635/005 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 7,5MG TBL FLM 28
0167692 EU/1/10/635/004 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG TBL FLM 56
0167691 EU/1/10/635/003 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG TBL FLM 28
0167690 EU/1/10/635/002 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG POR TBL DIS 98
0168814 EU/1/10/635/018 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 35
0500765 EU/1/08/475/020 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 56
0500766 EU/1/08/475/021 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 70
0500767 EU/1/08/475/022 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 100
0500768 EU/1/08/475/023 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 500
0500769 EU/1/08/475/024 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 15MG TBL FLM 28
0500770 EU/1/08/475/025 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 15MG TBL FLM 35
0500771 EU/1/08/475/026 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 15MG TBL FLM 56
0500772 EU/1/08/475/027 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 15MG TBL FLM 70
0500773 EU/1/08/475/028 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 15MG TBL FLM 100
0500774 EU/1/08/475/029 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10