Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 682
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 100 I
0124006 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 96 II
0169037 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10 MG 10MG POR TBL DIS 96 II
0169038 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 35 I
0119747 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 70 I
0119748 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 35 II
0119749 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 70 II
0119750 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 7 I
0124001 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 14 I
0124002 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 28 I
0124003 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 30 I
0124004 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 56 I
0124005 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG TBL FLM 98
0168815 EU/1/10/635/016 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 2,5MG TBL FLM 28
0167689 EU/1/10/635/001 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG POR TBL DIS 98
0168813 EU/1/10/635/017 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG TBL FLM 98
0168812 EU/1/10/635/015 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 20MG POR TBL DIS 56
0167702 EU/1/10/635/014 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 20MG POR TBL DIS 28
0167701 EU/1/10/635/013 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 15MG POR TBL DIS 28
0167700 EU/1/10/635/012 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG POR TBL DIS 56
0167699 EU/1/10/635/011 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10