Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 680
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NYKOB 5MG TBL FLM 35
0231916 68/ 737/10-C nykob.pdf nykob.pdf N05AH03 R
NYKOB 5MG TBL FLM 70
0231918 68/ 737/10-C nykob.pdf nykob.pdf N05AH03 R
NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 70
0176995 68/ 739/10-C     N05AH03 B
NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 56
0176994 68/ 739/10-C     N05AH03 B
NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 35
0176993 68/ 739/10-C     N05AH03 B
NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 28
0176992 68/ 739/10-C     N05AH03 B
NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 7
0176991 68/ 739/10-C     N05AH03 B
NYKOB 10MG TBL FLM 56
0219665 68/ 739/10-C/PI/001/15 nykob.pdf nykob.pdf N05AH03 R
NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 30
0200204 68/ 739/10-C     N05AH03 B
NYKOB 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 30
0200205 68/ 737/10-C     N05AH03 B
NYKOB 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 28
0176987 68/ 737/10-C     N05AH03 B
NYKOB 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 35
0176988 68/ 737/10-C     N05AH03 B
NYKOB 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 56
0176989 68/ 737/10-C     N05AH03 B
NYKOB 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 70
0176990 68/ 737/10-C     N05AH03 B
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 28 I
0124017 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 96 II
0169038 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 56 I
0124019 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 100 I
0124020 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 7 II
0124021 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10MG POR TBL DIS 14 II
0124022 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05