Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 680
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 7X1
0219075 EU/1/07/427/083 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 28X1
0219076 EU/1/07/427/084 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 30X1
0219077 EU/1/07/427/085 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 35X1
0219078 EU/1/07/427/086 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 50X1
0219079 EU/1/07/427/087 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 56X1
0219080 EU/1/07/427/088 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 70X1
0219081 EU/1/07/427/089 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 98X1
0219082 EU/1/07/427/090 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 2,5MG TBL FLM 98
0194373 EU/1/07/427/058 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 5MG TBL FLM 98
0194374 EU/1/07/427/059 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 7,5MG TBL FLM 98
0194375 EU/1/07/427/060 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 98
0194376 EU/1/07/427/061 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 15MG TBL FLM 98
0194377 EU/1/07/427/062 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 20MG TBL FLM 98
0194378 EU/1/07/427/063 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 5MG POR TBL DIS 98
0194379 EU/1/07/427/064 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG POR TBL DIS 98
0194380 EU/1/07/427/065 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 15MG POR TBL DIS 98
0194381 EU/1/07/427/066 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 20MG POR TBL DIS 98
0194382 EU/1/07/427/067 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 20MG POR TBL DIS 30
0029308 EU/1/07/427/036 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 20MG POR TBL DIS 56
0029309 EU/1/07/427/037 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09