Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 682
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 28X1
0193338 EU/1/08/475/053 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 10
0193339 EU/1/08/475/039 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 98
0201242 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 30
0193340 EU/1/08/475/040 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 70(2X35)
0193341 EU/1/08/475/049 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 28X1
0193342 EU/1/08/475/054 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 56X1
0193343 EU/1/08/475/055 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 10
0193344 EU/1/08/475/041 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 30
0193345 EU/1/08/475/042 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 70(2X35)
0193346 EU/1/08/475/050 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 28X1
0193347 EU/1/08/475/058 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 15MG TBL FLM 10
0193348 EU/1/08/475/043 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 15MG TBL FLM 30
0193349 EU/1/08/475/044 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 15MG TBL FLM 70(2X35)
0193350 EU/1/08/475/051 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 15MG TBL FLM 28X1
0193351 EU/1/08/475/059 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 20MG TBL FLM 10
0193352 EU/1/08/475/045 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 20MG TBL FLM 30
0193353 EU/1/08/475/046 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 20MG TBL FLM 70(2X35)
0193354 EU/1/08/475/052 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 20MG TBL FLM 28X1
0193355 EU/1/08/475/060 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 100X1
0193356 EU/1/08/475/057 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10