Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 682
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 30X1
0234621 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 35X1
0234622 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 56X1
0234623 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 60X1
0234624 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 70X1
0234625 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 98X1
0234626 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 100X1
0234627 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 7
0234564 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 10
0234565 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 14
0234566 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 10
0201202 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 14
0201203 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 28
0201204 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 30
0201205 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 35
0201206 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 56
0201207 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 60
0201208 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 70
0201209 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 98
0201210 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 100
0201211 68/ 568/12-C     N05AH03 B

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10