Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 682
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 100X1
0201254 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 7
0201191 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 10
0201192 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 14
0201193 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 28
0201194 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 30
0201195 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 56
0201196 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 98
0201197 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 100
0201198 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 250
0201199 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 500
0201200 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 56
0234612 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 60
0234613 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 70
0234614 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 98
0234615 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 100
0234616 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 7X1
0234617 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 10X1
0234618 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 14X1
0234619 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 28X1
0234620 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10