Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 680
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 56 I
0124005 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 100 I
0124006 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 7 II
0124007 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 14 II
0124008 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 28 II
0124009 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 30 II
0124010 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10 MG 10MG POR TBL DIS 35 I
0142387 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10 MG 10MG POR TBL DIS 70 I
0142388 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10 MG 10MG POR TBL DIS 35 II
0142389 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 10 MG 10MG POR TBL DIS 70 II
0142390 68/ 401/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 100 II
0124012 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG 5MG POR TBL DIS 96 II
0169037 68/ 400/08-C olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG TBL FLM 56
0167691 EU/1/10/635/003 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 2,5MG TBL FLM 28
0167689 EU/1/10/635/001 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 7,5MG TBL FLM 56
0167693 EU/1/10/635/005 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG TBL FLM 28
0167694 EU/1/10/635/006 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG TBL FLM 56
0167695 EU/1/10/635/007 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG POR TBL DIS 28
0167696 EU/1/10/635/008 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 5MG POR TBL DIS 56
0167697 EU/1/10/635/009 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN APOTEX 10MG POR TBL DIS 28
0167698 EU/1/10/635/010 olanzapina.pdf olanzapina.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09