Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 686
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZYPREXA 5MG TBL FLM 28
0025925 EU/1/96/022/004 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 2,5MG TBL FLM 28
0025922 EU/1/96/022/002 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 15MG TBL FLM 56
0028350 EU/1/96/022/021 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 20MG TBL FLM 56
0028349 EU/1/96/022/022 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 5MG TBL FLM 56
0028348 EU/1/96/022/020 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 2,5MG TBL FLM 56
0028347 EU/1/96/022/019 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 20MG POR TBL DIS 98
0193636 EU/1/99/125/020 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 15MG POR TBL DIS 35
0029772 EU/1/99/125/011 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 20MG POR TBL DIS 28
0025921 EU/1/99/125/004 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 15MG POR TBL DIS 28
0025920 EU/1/99/125/003 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 10MG POR TBL DIS 28
0025919 EU/1/99/125/002 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 5MG POR TBL DIS 28
0025918 EU/1/99/125/001 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 20MG POR TBL DIS 56
0028381 EU/1/99/125/008 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 15MG POR TBL DIS 56
0028380 EU/1/99/125/007 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 10MG POR TBL DIS 56
0028379 EU/1/99/125/006 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 5MG POR TBL DIS 56
0028378 EU/1/99/125/005 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 10MG POR TBL DIS 98
0193634 EU/1/99/125/018 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 5MG POR TBL DIS 98
0193633 EU/1/99/125/017 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 5MG POR TBL DIS 35
0029770 EU/1/99/125/009 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R
ZYPREXA VELOTAB 10MG POR TBL DIS 35
0029771 EU/1/99/125/010 zyprexavel.pdf zyprexavel.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 10 20 29 30 31 32 33 34 35 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09