Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 664
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZYPREXA 10MG TBL FLM 35
0029761 EU/1/96/022/026 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 7,5MG TBL FLM 35
0029760 EU/1/96/022/025 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 2,5MG TBL FLM 35
0029758 EU/1/96/022/023 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 5MG TBL FLM 35
0029759 EU/1/96/022/024 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 20MG TBL FLM 98
0168018 EU/1/96/022/040 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 15MG TBL FLM 98
0168017 EU/1/96/022/039 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 10MG TBL FLM 98
0168016 EU/1/96/022/038 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 7,5MG TBL FLM 98
0168015 EU/1/96/022/037 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 5MG TBL FLM 98
0168014 EU/1/96/022/036 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 2,5MG TBL FLM 98
0168013 EU/1/96/022/035 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 10MG INJ PLV SOL 10
0025938 EU/1/96/022/017 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 10MG INJ PLV SOL 1
0025937 EU/1/96/022/016 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 20MG TBL FLM 28
0025936 EU/1/96/022/014 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 15MG TBL FLM 28
0025933 EU/1/96/022/012 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 7,5MG TBL FLM 28
0025932 EU/1/96/022/011 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 10MG TBL FLM 56
0025931 EU/1/96/022/010 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 10MG TBL FLM 28
0025930 EU/1/96/022/009 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 7,5MG TBL FLM 56
0025926 EU/1/96/022/006 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 5MG TBL FLM 28
0025925 EU/1/96/022/004 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 2,5MG TBL FLM 28
0025922 EU/1/96/022/002 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 10 20 27 28 29 30 31 32 33 34 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09