Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 680
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZALASTA 10MG POR TBL DIS 56
0029619 EU/1/07/415/045 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 10MG POR TBL DIS 70
0029620 EU/1/07/415/046 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 15MG POR TBL DIS 14
0029621 EU/1/07/415/047 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 15MG POR TBL DIS 28
0029622 EU/1/07/415/048 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 15MG POR TBL DIS 35
0029623 EU/1/07/415/049 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 15MG POR TBL DIS 56
0029624 EU/1/07/415/050 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 15MG POR TBL DIS 70
0029625 EU/1/07/415/051 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG POR TBL DIS 14
0029626 EU/1/07/415/052 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG POR TBL DIS 28
0029627 EU/1/07/415/053 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG POR TBL DIS 35
0029628 EU/1/07/415/054 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG POR TBL DIS 56
0029629 EU/1/07/415/055 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG POR TBL DIS 70
0029630 EU/1/07/415/056 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 2,5MG TBL NOB 14
0029575 EU/1/07/415/001 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 2,5MG TBL NOB 28
0029576 EU/1/07/415/002 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 2,5MG TBL NOB 35
0029577 EU/1/07/415/003 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 2,5MG TBL NOB 56
0029578 EU/1/07/415/004 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 2,5MG TBL NOB 70
0029579 EU/1/07/415/005 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 5MG TBL NOB 14
0029580 EU/1/07/415/006 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 5MG TBL NOB 28
0029581 EU/1/07/415/007 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 5MG TBL NOB 35
0029582 EU/1/07/415/008 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 10 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05