Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 664
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZALASTA 15MG POR TBL DIS 56
0029624 EU/1/07/415/050 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 15MG POR TBL DIS 70
0029625 EU/1/07/415/051 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG POR TBL DIS 14
0029626 EU/1/07/415/052 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG POR TBL DIS 28
0029627 EU/1/07/415/053 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG POR TBL DIS 35
0029628 EU/1/07/415/054 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG POR TBL DIS 56
0029629 EU/1/07/415/055 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG POR TBL DIS 70
0029630 EU/1/07/415/056 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 2,5MG TBL NOB 14
0029575 EU/1/07/415/001 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 2,5MG TBL NOB 56
0029578 EU/1/07/415/004 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZYPADHERA 210MG INJ PLQ SUS PRO 1+1X3ML
0500872 EU/1/08/479/001 zypadhera.pdf zypadhera.pdf N05AH03 R
ZYPADHERA 300MG INJ PLQ SUS PRO 1+1X3ML
0500873 EU/1/08/479/002 zypadhera.pdf zypadhera.pdf N05AH03 R
ZYPADHERA 405MG INJ PLQ SUS PRO 1+1X3ML
0500874 EU/1/08/479/003 zypadhera.pdf zypadhera.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 15MG TBL FLM 35
0029762 EU/1/96/022/027 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 20MG TBL FLM 35
0029763 EU/1/96/022/028 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 2,5MG TBL FLM 70
0029764 EU/1/96/022/029 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 5MG TBL FLM 70
0029765 EU/1/96/022/030 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 7,5MG TBL FLM 70
0029766 EU/1/96/022/031 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 10MG TBL FLM 70
0029767 EU/1/96/022/032 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 15MG TBL FLM 70
0029768 EU/1/96/022/033 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R
ZYPREXA 20MG TBL FLM 70
0029769 EU/1/96/022/034 zyprexa.pdf zyprexa.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 10 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09