Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 686
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN TEVA 5MG TBL FLM 28X1
0219062 EU/1/07/427/070 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 5MG TBL FLM 30X1
0219063 EU/1/07/427/071 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 5MG TBL FLM 50X1
0219064 EU/1/07/427/073 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 2,5MG TBL FLM 98
0194373 EU/1/07/427/058 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 5MG TBL FLM 98
0194374 EU/1/07/427/059 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 7,5MG TBL FLM 98
0194375 EU/1/07/427/060 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 98
0194376 EU/1/07/427/061 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 15MG TBL FLM 98
0194377 EU/1/07/427/062 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 20MG TBL FLM 98
0194378 EU/1/07/427/063 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 5MG POR TBL DIS 98
0194379 EU/1/07/427/064 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG POR TBL DIS 98
0194380 EU/1/07/427/065 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 15MG POR TBL DIS 98
0194381 EU/1/07/427/066 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 20MG POR TBL DIS 98
0194382 EU/1/07/427/067 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 2,5MG TBL FLM 35
0500066 EU/1/07/427/038 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 2,5MG TBL FLM 70
0500067 EU/1/07/427/048 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 5MG TBL FLM 35
0500068 EU/1/07/427/039 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 5MG TBL FLM 70
0500069 EU/1/07/427/049 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 7,5MG TBL FLM 35
0500070 EU/1/07/427/040 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 7,5MG TBL FLM 70
0500071 EU/1/07/427/050 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 35
0500072 EU/1/07/427/041 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09