Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 670
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EGOLANZA 7,5MG TBL FLM 42
0225432 68/ 500/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 7,5MG TBL FLM 49
0225433 68/ 500/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 10MG TBL FLM 42
0225434 68/ 501/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 10MG TBL FLM 49
0225435 68/ 501/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 15MG TBL FLM 42
0225436 68/ 502/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 15MG TBL FLM 49
0225437 68/ 502/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 20MG TBL FLM 42
0225438 68/ 503/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 20MG TBL FLM 49
0225439 68/ 503/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 7,5MG TBL FLM 28
0148769 68/ 500/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 5MG TBL FLM 28
0148768 68/ 499/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 5MG TBL FLM 56
0176377 68/ 499/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 15MG TBL FLM 56
0176378 68/ 502/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 20MG TBL FLM 56
0176379 68/ 503/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
EGOLANZA 10MG TBL FLM 56
0148772 68/ 501/10-C egolanza.pdf egolanza.pdf N05AH03 R
NYKOB 10MG TBL FLM 7
0231909 68/ 739/10-C nykob.pdf nykob.pdf N05AH03 R
NYKOB 10MG TBL FLM 28
0231910 68/ 739/10-C nykob.pdf nykob.pdf N05AH03 R
NYKOB 10MG TBL FLM 28
0132898 68/ 739/10-C/PI/001/15 nykob.pdf nykob.pdf N05AH03 R
NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 70
0176995 68/ 739/10-C     N05AH03 B
NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 56
0176994 68/ 739/10-C     N05AH03 B
NYKOB 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 35
0176993 68/ 739/10-C     N05AH03 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09