Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 680
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 10X1
0201245 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 14X1
0201246 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 28X1
0201247 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 30X1
0201248 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 35X1
0201249 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 56X1
0201250 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 60X1
0201251 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 70X1
0201252 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 98X1
0201253 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 98X1
0194793 EU/1/08/475/061 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 98X1
0194794 EU/1/08/475/062 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 98X1
0194795 EU/1/08/475/063 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 10
0193331 EU/1/08/475/035 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 30
0193332 EU/1/08/475/036 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 70(2X35)
0193333 EU/1/08/475/047 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 2,5MG TBL FLM 28X1
0193334 EU/1/08/475/056 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 10
0193335 EU/1/08/475/037 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 30
0193336 EU/1/08/475/038 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 70(2X35)
0193337 EU/1/08/475/048 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 28X1
0193338 EU/1/08/475/053 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05