Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 664
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN MYLAN 15MG TBL FLM 70
0500773 EU/1/08/475/028 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 15MG TBL FLM 100
0500774 EU/1/08/475/029 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 20MG TBL FLM 28
0500775 EU/1/08/475/030 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 20MG TBL FLM 35
0500776 EU/1/08/475/031 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 20MG TBL FLM 56
0500777 EU/1/08/475/032 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 20MG TBL FLM 70
0500778 EU/1/08/475/033 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 20MG TBL FLM 100
0500779 EU/1/08/475/034 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 60X1
0234624 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 70X1
0234625 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 98X1
0234626 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 100X1
0234627 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 7
0234564 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 10
0234565 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 14
0234566 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 28
0234567 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 30
0234568 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 56
0234569 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 98
0234570 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 100
0234571 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 250
0234572 68/ 569/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09