Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 680
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN MYLAN 15MG TBL FLM 28X1
0193351 EU/1/08/475/059 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 20MG TBL FLM 10
0193352 EU/1/08/475/045 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 20MG TBL FLM 30
0193353 EU/1/08/475/046 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 20MG TBL FLM 70(2X35)
0193354 EU/1/08/475/052 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 20MG TBL FLM 28X1
0193355 EU/1/08/475/060 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 100X1
0193356 EU/1/08/475/057 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 100
0201211 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 7X1
0201212 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 10X1
0201213 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 14X1
0201214 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 28X1
0201215 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 30X1
0201216 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 35X1
0201217 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 56X1
0201218 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 60X1
0201219 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 70X1
0201220 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 98X1
0201221 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 100X1
0201222 68/ 568/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 7
0201223 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 10
0201224 68/ 569/12-C     N05AH03 B

‹‹ ‹ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05