Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 664
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 56
0234601 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 98
0234602 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 100
0234603 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 250
0234604 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 500
0234605 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 7
0234606 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 10
0234607 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 14
0234608 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 28
0234609 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 60
0201240 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 70
0201241 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 98
0201242 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 100
0201243 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 7X1
0201244 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 10X1
0201245 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 14X1
0201246 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 28X1
0201247 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 30X1
0201248 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 35X1
0234622 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG POR TBL DIS 56X1
0234623 68/ 568/12-C olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09