Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 682
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 250
0500756 EU/1/08/475/011 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 5MG TBL FLM 500
0500757 EU/1/08/475/012 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 28
0500758 EU/1/08/475/013 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 35
0500759 EU/1/08/475/014 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 56
0500760 EU/1/08/475/015 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 70
0500761 EU/1/08/475/016 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 7,5MG TBL FLM 100
0500762 EU/1/08/475/017 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 7
0500763 EU/1/08/475/018 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG TBL FLM 28
0500764 EU/1/08/475/019 olanzapinm.pdf olanzapinm.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 100
0201243 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 7X1
0201244 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 10X1
0201245 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 14X1
0201246 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 28X1
0201247 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 30X1
0201248 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 35X1
0201249 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 56X1
0201250 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 60X1
0201251 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 70X1
0201252 68/ 569/12-C     N05AH03 B
OLANZAPIN MYLAN 10MG POR TBL DIS 98X1
0201253 68/ 569/12-C     N05AH03 B

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10