Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 680
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZALASTA 10MG TBL NOB 7
0029590 EU/1/07/415/016 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 10MG TBL NOB 14
0029591 EU/1/07/415/017 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 10MG TBL NOB 28
0029592 EU/1/07/415/018 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 10MG TBL NOB 35
0029593 EU/1/07/415/019 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 10MG TBL NOB 56
0029594 EU/1/07/415/020 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 10MG TBL NOB 70
0029595 EU/1/07/415/021 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 15MG TBL NOB 14
0029596 EU/1/07/415/022 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 15MG TBL NOB 28
0029597 EU/1/07/415/023 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 15MG TBL NOB 35
0029598 EU/1/07/415/024 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 15MG TBL NOB 56
0029599 EU/1/07/415/025 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 15MG TBL NOB 70
0029600 EU/1/07/415/026 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG TBL NOB 14
0029601 EU/1/07/415/027 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG TBL NOB 28
0029602 EU/1/07/415/028 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG TBL NOB 35
0029603 EU/1/07/415/029 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG TBL NOB 56
0029604 EU/1/07/415/030 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 20MG TBL NOB 70
0029605 EU/1/07/415/031 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 5MG POR TBL DIS 14
0029606 EU/1/07/415/032 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 5MG POR TBL DIS 28
0029607 EU/1/07/415/033 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 5MG POR TBL DIS 35
0029608 EU/1/07/415/034 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R
ZALASTA 5MG POR TBL DIS 56
0029609 EU/1/07/415/035 zalasta.pdf zalasta.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 28. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05