Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 680
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OLANZAPIN TEVA 7,5MG TBL FLM 98X1
0219074 EU/1/07/427/082 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 7X1
0219075 EU/1/07/427/083 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 28X1
0219076 EU/1/07/427/084 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 30X1
0219077 EU/1/07/427/085 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 35X1
0219078 EU/1/07/427/086 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 50X1
0219079 EU/1/07/427/087 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 56X1
0219080 EU/1/07/427/088 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 70X1
0219081 EU/1/07/427/089 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 98X1
0219082 EU/1/07/427/090 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 2,5MG TBL FLM 35
0500066 EU/1/07/427/038 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 2,5MG TBL FLM 70
0500067 EU/1/07/427/048 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 5MG TBL FLM 35
0500068 EU/1/07/427/039 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 5MG TBL FLM 70
0500069 EU/1/07/427/049 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 7,5MG TBL FLM 35
0500070 EU/1/07/427/040 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 7,5MG TBL FLM 70
0500071 EU/1/07/427/050 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 35
0500072 EU/1/07/427/041 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 10MG TBL FLM 70
0500073 EU/1/07/427/051 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 15MG TBL FLM 35
0500074 EU/1/07/427/042 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 15MG TBL FLM 70
0500075 EU/1/07/427/052 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R
OLANZAPIN TEVA 20MG TBL FLM 35
0500076 EU/1/07/427/043 olanzapint.pdf olanzapint.pdf N05AH03 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05