Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 171
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 14
0178349 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 28
0178350 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 30
0178351 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 56
0178352 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 60
0178353 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 84
0178354 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 90
0178355 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 98
0178356 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 100
0178357 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 120
0178358 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 168
0178359 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 14
0178361 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 28
0178362 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 30
0178363 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 56
0178364 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 60
0178365 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 84
0178366 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 90
0178367 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 98
0178368 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 4MG TBL PRO 100
0178369 27/ 680/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09