Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 171
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AROPILOS 4MG TBL PRO 28
0214007 27/ 328/16-C aropilos.pdf aropilos.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 2MG TBL PRO 28 I
0103046 27/ 461/07-C     N04BC04 B
REQUIP MODUTAB 8MG TBL PRO 84 I
0237486 27/ 464/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 2MG TBL PRO 84 I
0103048 27/ 461/07-C     N04BC04 B
REQUIP MODUTAB 4MG TBL PRO 28 I
0103056 27/ 463/07-C     N04BC04 B
REQUIP MODUTAB 4MG TBL PRO 84 I
0103057 27/ 463/07-C     N04BC04 B
REQUIP MODUTAB 8MG TBL PRO 28 I
0103060 27/ 464/07-C     N04BC04 B
REQUIP MODUTAB 8MG TBL PRO 84 I
0103061 27/ 464/07-C     N04BC04 B
REQUIP MODUTAB 8MG TBL PRO 28 II
0176188 27/ 464/07-C     N04BC04 B
REQUIP MODUTAB 8MG TBL PRO 84 II
0176189 27/ 464/07-C     N04BC04 B
REQUIP MODUTAB 2MG TBL PRO 28 II
0176190 27/ 461/07-C     N04BC04 B
REQUIP MODUTAB 2MG TBL PRO 42 II
0176191 27/ 461/07-C     N04BC04 B
REQUIP MODUTAB 2MG TBL PRO 84 II
0176192 27/ 461/07-C     N04BC04 B
REQUIP MODUTAB 4MG TBL PRO 28 II
0176193 27/ 463/07-C     N04BC04 B
REQUIP MODUTAB 4MG TBL PRO 84 II
0176194 27/ 463/07-C     N04BC04 B
REQUIP MODUTAB 8MG TBL PRO 28 II
0237487 27/ 464/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 8MG TBL PRO 84 II
0237488 27/ 464/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 2MG TBL PRO 28 I
0237475 27/ 461/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 2MG TBL PRO 42 I
0237476 27/ 461/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 2MG TBL PRO 84 I
0237477 27/ 461/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09