Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 171
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 60
0178328 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 84
0178329 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 90
0178330 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 98
0178331 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 100
0178332 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 120
0178333 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 168
0178334 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 7
0178335 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 14
0178336 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 21
0178337 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 28
0178338 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 30
0178339 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 56
0178340 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 60
0178341 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 84
0178342 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 90
0178343 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 98
0178344 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 100
0178345 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 120
0178346 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 168
0178347 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09