Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 171
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROPINIROL MYLAN 5MG TBL FLM 21
0234928 27/ 039/08-C ropinirolm.pdf ropinirolm.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 60
0178377 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 84
0178378 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 90
0178379 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 98
0178380 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 100
0178381 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 120
0178382 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 168
0178383 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 14
0178385 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 28
0178386 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 30
0178387 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 56
0178388 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 60
0178389 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 84
0178390 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 90
0178391 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 98
0178392 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 100
0178393 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 120
0178394 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 8MG TBL PRO 168
0178395 27/ 681/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R
ROPINIROLE STADA 2MG TBL PRO 7
0178322 27/ 679/12-C ropinirole.pdf ropinirole.pdf N04BC04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. říjen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09