Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 171
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROPINIROL FARMAX 2MG TBL PRO 84
0195750 27/ 391/14-C     N04BC04 B
ROPINIROL FARMAX 4MG TBL PRO 28
0195751 27/ 392/14-C     N04BC04 B
ROPINIROL FARMAX 4MG TBL PRO 84
0195752 27/ 392/14-C     N04BC04 B
ROPINIROL FARMAX 4MG TBL PRO 84
0237204 27/ 392/14-C ropinirolf.pdf ropinirolf.pdf N04BC04 R
ROPINIROL FARMAX 2MG TBL PRO 84
0195744 27/ 391/14-C     N04BC04 B
ROPINIROL MYLAN 5MG TBL FLM 21
0162729 27/ 039/08-C     N04BC04 B
ROPINIROL MYLAN 5MG TBL FLM 84
0162728 27/ 039/08-C     N04BC04 B
ROPINIROL MYLAN 2MG TBL FLM 126
0162725 27/ 038/08-C     N04BC04 B
ROPINIROL MYLAN 2MG TBL FLM 21
0162724 27/ 038/08-C     N04BC04 B
ROPINIROL MYLAN 2MG TBL FLM 84
0162723 27/ 038/08-C     N04BC04 B
ROPINIROL MYLAN 2MG TBL FLM 126
0234925 27/ 038/08-C ropinirolm.pdf ropinirolm.pdf N04BC04 R
ROPINIROL MYLAN 2MG TBL FLM 21
0234924 27/ 038/08-C ropinirolm.pdf ropinirolm.pdf N04BC04 R
ROPINIROL MYLAN 5MG TBL FLM 126
0162730 27/ 039/08-C     N04BC04 B
ROPINIROL MYLAN 5MG TBL FLM 28
0234930 27/ 039/08-C ropinirolm.pdf ropinirolm.pdf N04BC04 R
ROPINIROL MYLAN 5MG TBL FLM 126
0234929 27/ 039/08-C ropinirolm.pdf ropinirolm.pdf N04BC04 R
ROPINIROL MYLAN 5MG TBL FLM 21
0234928 27/ 039/08-C ropinirolm.pdf ropinirolm.pdf N04BC04 R
ROPINIROL MYLAN 5MG TBL FLM 84
0234927 27/ 039/08-C ropinirolm.pdf ropinirolm.pdf N04BC04 R
ROPINIROL MYLAN 2MG TBL FLM 28
0234926 27/ 038/08-C ropinirolm.pdf ropinirolm.pdf N04BC04 R
ROPINIROL MYLAN 5MG TBL FLM 28
0202743 27/ 039/08-C     N04BC04 B
ROPINIROL MYLAN 2MG TBL FLM 28
0202742 27/ 038/08-C     N04BC04 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09