Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 171
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROLPRYNA 4MG TBL PRO 28
0159539 27/ 049/11-C rolpryna.pdf rolpryna.pdf N04BC04 R
ROPINIROL FARMAX 4MG TBL PRO 28
0195745 27/ 392/14-C     N04BC04 B
ROPINIROL FARMAX 8MG TBL PRO 28
0237205 27/ 393/14-C ropinirolf.pdf ropinirolf.pdf N04BC04 R
ROPINIROL FARMAX 2MG TBL PRO 28
0195743 27/ 391/14-C     N04BC04 B
ROPINIROL FARMAX 8MG TBL PRO 84
0195754 27/ 393/14-C     N04BC04 B
ROPINIROL FARMAX 8MG TBL PRO 28
0195753 27/ 393/14-C     N04BC04 B
ROPINIROL FARMAX 4MG TBL PRO 28
0237203 27/ 392/14-C ropinirolf.pdf ropinirolf.pdf N04BC04 R
ROPINIROL FARMAX 4MG TBL PRO 84
0237202 27/ 392/14-C ropinirolf.pdf ropinirolf.pdf N04BC04 R
ROPINIROL FARMAX 4MG TBL PRO 28
0237201 27/ 392/14-C ropinirolf.pdf ropinirolf.pdf N04BC04 R
ROPINIROL FARMAX 2MG TBL PRO 84
0237200 27/ 391/14-C ropinirolf.pdf ropinirolf.pdf N04BC04 R
ROPINIROL FARMAX 2MG TBL PRO 28
0237199 27/ 391/14-C ropinirolf.pdf ropinirolf.pdf N04BC04 R
ROPINIROL FARMAX 2MG TBL PRO 84
0237198 27/ 391/14-C ropinirolf.pdf ropinirolf.pdf N04BC04 R
ROPINIROL FARMAX 2MG TBL PRO 28
0237197 27/ 391/14-C ropinirolf.pdf ropinirolf.pdf N04BC04 R
ROPINIROL FARMAX 8MG TBL PRO 84
0237208 27/ 393/14-C ropinirolf.pdf ropinirolf.pdf N04BC04 R
ROPINIROL FARMAX 8MG TBL PRO 28
0237207 27/ 393/14-C ropinirolf.pdf ropinirolf.pdf N04BC04 R
ROPINIROL FARMAX 8MG TBL PRO 84
0237206 27/ 393/14-C ropinirolf.pdf ropinirolf.pdf N04BC04 R
ROPINIROL FARMAX 4MG TBL PRO 84
0195746 27/ 392/14-C     N04BC04 B
ROPINIROL FARMAX 8MG TBL PRO 28
0195747 27/ 393/14-C     N04BC04 B
ROPINIROL FARMAX 8MG TBL PRO 84
0195748 27/ 393/14-C     N04BC04 B
ROPINIROL FARMAX 2MG TBL PRO 28
0195749 27/ 391/14-C     N04BC04 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09