Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 171
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
REQUIP MODUTAB 2MG TBL PRO 28 II
0237478 27/ 461/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 2MG TBL PRO 42 II
0237479 27/ 461/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 2MG TBL PRO 84 II
0237480 27/ 461/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 4MG TBL PRO 28 I
0237481 27/ 463/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 4MG TBL PRO 84 I
0237482 27/ 463/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 4MG TBL PRO 28 II
0237483 27/ 463/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 4MG TBL PRO 84 II
0237484 27/ 463/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 8MG TBL PRO 28 I
0237485 27/ 464/07-C requipmodu.pdf requipmodu.pdf N04BC04 R
REQUIP MODUTAB 2MG TBL PRO 42 I
0103047 27/ 461/07-C     N04BC04 B
ROLPRYNA 8MG TBL PRO 21
0159542 27/ 050/11-C rolpryna.pdf rolpryna.pdf N04BC04 R
ROLPRYNA 8MG TBL PRO 28
0159543 27/ 050/11-C rolpryna.pdf rolpryna.pdf N04BC04 R
ROLPRYNA 4MG TBL PRO 84
0159541 27/ 049/11-C rolpryna.pdf rolpryna.pdf N04BC04 R
ROLPRYNA 4MG TBL PRO 42
0159540 27/ 049/11-C rolpryna.pdf rolpryna.pdf N04BC04 R
ROLPRYNA 8MG TBL PRO 42
0159544 27/ 050/11-C rolpryna.pdf rolpryna.pdf N04BC04 R
ROLPRYNA 8MG TBL PRO 84
0159545 27/ 050/11-C rolpryna.pdf rolpryna.pdf N04BC04 R
ROLPRYNA 2MG TBL PRO 21
0159534 27/ 048/11-C rolpryna.pdf rolpryna.pdf N04BC04 R
ROLPRYNA 2MG TBL PRO 28
0159535 27/ 048/11-C rolpryna.pdf rolpryna.pdf N04BC04 R
ROLPRYNA 2MG TBL PRO 42
0159536 27/ 048/11-C rolpryna.pdf rolpryna.pdf N04BC04 R
ROLPRYNA 2MG TBL PRO 84
0159537 27/ 048/11-C rolpryna.pdf rolpryna.pdf N04BC04 R
ROLPRYNA 4MG TBL PRO 21
0159538 27/ 049/11-C rolpryna.pdf rolpryna.pdf N04BC04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09