Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 306
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARKVIMMA 100MG TBL FLM 168
0173951 21/ 885/16-C     N03AX18 B
ARKVIMMA 150MG TBL FLM 14
0173952 21/ 886/16-C     N03AX18 B
ARKVIMMA 50MG TBL FLM 14
0241210 21/ 884/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 50MG TBL FLM 28
0241211 21/ 884/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 50MG TBL FLM 56
0241212 21/ 884/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 50MG TBL FLM 168
0241213 21/ 884/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 100MG TBL FLM 14
0241214 21/ 885/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 100MG TBL FLM 28
0241215 21/ 885/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 100MG TBL FLM 56
0241216 21/ 885/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 100MG TBL FLM 168
0241217 21/ 885/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 150MG TBL FLM 14
0241218 21/ 886/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 150MG TBL FLM 28
0241219 21/ 886/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 150MG TBL FLM 56
0241220 21/ 886/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 150MG TBL FLM 168
0241221 21/ 886/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 200MG TBL FLM 14
0241222 21/ 887/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 200MG TBL FLM 28
0241223 21/ 887/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 200MG TBL FLM 56
0241224 21/ 887/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 100MG TBL FLM 56
0173950 21/ 885/16-C     N03AX18 B
ARKVIMMA 200MG TBL FLM 168
0241225 21/ 887/16-C arkvimma.pdf arkvimma.pdf N03AX18 R
ARKVIMMA 100MG TBL FLM 14
0173948 21/ 885/16-C     N03AX18 B

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09