Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 966
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 21
0210542 EU/1/15/1011/019 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 28
0210543 EU/1/15/1011/020 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 56
0210544 EU/1/15/1011/021 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 70
0210545 EU/1/15/1011/022 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 84
0210546 EU/1/15/1011/023 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 100
0210547 EU/1/15/1011/024 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 120
0210548 EU/1/15/1011/025 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 14X1
0210549 EU/1/15/1011/026 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 56X1
0210550 EU/1/15/1011/027 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 84X1
0210551 EU/1/15/1011/028 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 100X1
0210552 EU/1/15/1011/029 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 210(3X70X1)
0210553 EU/1/15/1011/030 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 100
0210554 EU/1/15/1011/031 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 200
0210555 EU/1/15/1011/032 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 75MG CPS DUR 250
0210556 EU/1/15/1011/033 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 100MG CPS DUR 14
0210557 EU/1/15/1011/034 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 100MG CPS DUR 21
0210558 EU/1/15/1011/035 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 100MG CPS DUR 28
0210559 EU/1/15/1011/036 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 100MG CPS DUR 56
0210560 EU/1/15/1011/037 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 100MG CPS DUR 84
0210561 EU/1/15/1011/038 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. červen 2019 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09