Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1070
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LYRICA 225MG CPS DUR 100X1
0026195 EU/1/04/279/035 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 225MG CPS DUR 56
0026196 EU/1/04/279/034 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 225MG CPS DUR 14
0026197 EU/1/04/279/033 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 75MG CPS DUR 112(2X56)
0027111 EU/1/04/279/027 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 25MG CPS DUR 112(2X56)
0027112 EU/1/04/279/026 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 150MG CPS DUR 112(2X56)
0027113 EU/1/04/279/028 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 300MG CPS DUR 112(2X56)
0027114 EU/1/04/279/029 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 75MG CPS DUR 200
0027150 EU/1/04/279/030 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 150MG CPS DUR 200
0027151 EU/1/04/279/031 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 300MG CPS DUR 200
0027152 EU/1/04/279/032 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 25MG CPS DUR 200
0222782 EU/1/04/279/046 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 75MG CPS DUR 70
0210182 EU/1/04/279/045 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 20MG/ML POR SOL 1X473ML
0167735 EU/1/04/279/044 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 25MG CPS DUR 14
0028206 EU/1/04/279/001 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 25MG CPS DUR 21
0028207 EU/1/04/279/002 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 25MG CPS DUR 56
0028208 EU/1/04/279/003 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 25MG CPS DUR 84
0028209 EU/1/04/279/004 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 25MG CPS DUR 100X1
0028210 EU/1/04/279/005 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 50MG CPS DUR 14
0028211 EU/1/04/279/006 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 50MG CPS DUR 21
0028212 EU/1/04/279/007 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09